Публикувано от EOP, 24.03.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на моторни превозни средства втора употреба за нуждите на община Мездра по две обособени позиции“:ОП 1 – Двураменен контейнеровоз– втора употреба – 1 бр.,ОП 2 – Лек автомобил с товарен отсег за ДСП – втора употреба – 1 бр. ”

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на моторни превозни средства втора употреба за нуждите на община Мездра по две обособени позиции“:ОП 1 – Двураменен контейнеровоз– втора употреба – 1 бр.,ОП 2 – Лек автомобил с товарен отсег за ДСП – втора употреба – 1 бр.


Обявление, 27.03.2017 г.

Решение, 27.03.2017 г.

Документация, 29.03.2017 г.


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз


Отговор на въпрос, 10.04.2017 г.

Техническа спецификация по ОП1, 10.04.2017 г.

Образец №5, 10.04.2017 г.


Решение за прекратяване на Обособена позиция №2, 03.05.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 15.05.2017 г.


Протокол №1, 22.05.2017 г.

Протокол №2, 22.05.2017 г.

Доклад, 22.05.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 22.05.2017 г.


Договор с изпълнител по Обособена позиция №1, 30.06.2017 г.