Публикувано от EOP, 22.03.2018 г.

ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра“

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра“


Обява, 22.03.2018 г.

Указания, 22.03.2018 г.

Проект на договор, 22.03.2018 г.

Образци, 22.03.2018 г.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти, 30.03.2018 г.


Протокол №1, 19.06.2018 г.


Утвърден протокол №2, 03.08.2018 г.

Договор с изпълнител