Публикувано от EOP, 20.03.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на автобуси втора употреба за нуждите на община Мездра ”

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на автобуси втора употреба за нуждите на община Мездра ”

Решение за прекратяване, 10.05.2017 г.


Решение за удължаване срока за подаване на оферти, 26.04.2017 г.


Обявление, 23.03.2017 г.

Решение, 23.03.2017 г.

Документация, 24.03.2017 г.


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз