Публикувано от EOP, 26.02.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ „РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА” по 5 обособени позиции (ОП) ”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА” по 5 обособени позиции (ОП)”


Решение, 26.02.2018 г.

Обявление, 26.02.2018 г.

Документация, 26.02.2018 г.

Технически спецификации,26.02.2018 г.

Проект на договор,26.02.2018 г.

Образци, 26.02.2018 г.


Отговор на постъпило запитване, 06.03.2018 г.


Отговор на постъпило запитване, 09.03.2018 г.


Отговор на постъпило запитване, 19.03.2018 г.


Решение за прекратяване на Обособена позиция №5, 27.03.2018 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 11.04.2018 г.


Протокол №1, 23.04.2018 г.

Протокол №2, 23.04.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 23.04.2018 г.


Договор с изпълнител по Обособена позиция №1, 30.05.2018 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №2, 30.05.2018 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №3, 30.05.2018 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №4, 30.05.2018 г.