Публикувано от EOP, 16.02.2018 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ С ТОВАРЕН ОТСЕК – ВТОРА УПОТРЕБА, ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ (ДСП) КЪМ ОБЩИНА МЕЗДРА ”

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ С ТОВАРЕН ОТСЕК – ВТОРА УПОТРЕБА, ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ (ДСП) КЪМ ОБЩИНА МЕЗДРА ”

Решение, 20.02.2018 г.

Обявление, 20.02.2018 г.

Документация, 20.02.2018 г.

Проект на договор, 20.02.2018 г.

Образци, 20.02.2018 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз

Решение за прекратяване на процедура, 27.03.2018 г.