Публикувано от EOP, 06.12.2017 г.

ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА МЕЗДРА ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 2017/2018”

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА МЕЗДРА ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 2017/2018”


Обява, 06.12.2017 г.

Технически спецификации, 06.12.2017 г.

Проект на договор, 06.12.2017 г.

Образци, 06.12.2017 г.

Утвърден протокол, 15.12.2017 г.

Договор с изпълнител – ОП №1

Договор с изпълнител – ОП №2

Договор с изпълнител – ОП №3

Договор с изпълнител – ОП №4

Договор с изпълнител – ОП №5

Договор с изпълнител – ОП №6