Публикувано от EOP, 01.12.2017 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ С ТОВАРЕН ОТСЕК – ВТОРА УПОТРЕБА, ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ (ДСП) КЪМ ОБЩИНА МЕЗДРА”

Профил на купувача \ Договаряне без предварително обявление \ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ С ТОВАРЕН ОТСЕК – ВТОРА УПОТРЕБА, ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ (ДСП) КЪМ ОБЩИНА МЕЗДРА”
 


Решение, 01.12.2017 г.

Покана, 01.12.2017 г.

Образци, 01.12.2017 г.


Протокол, 12.12.2017 г.

Доклад, 12.12.2017 г.

Решение, 12.12.2017 г.


Договор с изпълнител, 18.01.2018 г.