Публикувано от EOP, 30.10.2017 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА АВТОБУС, ВТОРА УПОТРЕБА, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА”

Профил на купувача \ Договаряне без предварително обявление \ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА АВТОБУС, ВТОРА УПОТРЕБА, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА”
 


Решение, 31.10.2017 г.

Покана, 31.10.2017 г.

Образци, 31.10.2017 г.


Протокол от проведени преговори, 07.11.2017 г.

Доклад от работата на комисията, 07.11.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 07.11.2017 г.

Договор с изпълнител, 30.11.2017 г.