Публикувано от EOP, 14.09.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на употребяван мултифункционален автомобил с допълнително оборудване“

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на употребяван мултифункционален автомобил с допълнително оборудване“


Решение, 18.09.2017 г.

Обявление, 18.09.2017 г.


Документация, 19.09.2017 г.

Образци, 19.09.2017 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз


Съобщение за отваряне на ценови оферти, 20.10.2017 г.


Протокол N1, 31.10.2017 г.

Протокол N2, 31.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията, 31.10.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 31.10.2017 г.


Договор с изпълнител, 01.12.2017 г.