Публикувано от EOP, 12.09.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ Изработване на ПУП по обособени позиции ”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ Изработване на ПУП по обособени позиции”


Решение, 12.09.2017 г.

Обявление, 12.09.2017 г.

Документация, 12.09.2017 г.

Образци, 12.09.2017 г.

Проект на договор, 12.09.2017 г.

Задание за ОП1, 12.09.2017 г.

Задание за ОП2, 12.09.2017 г.

Задание за ОП3, 12.09.2017 г.


Разяснение по постъпило запитване, 19.09.2017 г.


Решение за прекратяване, 06.10.2017 г.