Публикувано от EOP, 28.08.2017 г.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) за обновяване за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда в гр. Мездра, обл. Враца, община Мездра, УПИ I общ, кв. 101а, ул. „Патриарх Евтимий“ № 33, бл. 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, одобрена по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.”

Профил на купувача \ Пряко договаряне \ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) за обновяване за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда в гр. Мездра, обл. Враца, община Мездра, УПИ I общ, кв. 101а, ул. „Патриарх Евтимий“ № 33, бл. 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, одобрена по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.”


Решение, 28.08.2017 г.

Покана, 28.08.2017 г.

Образци, 28.08.2017 г.

Проект на договор, 28.08.2017 г.

Енергийни обследвания и доклади, технически обследвания и паспорт към техническата спецификация на Блок ул.„Патриарх Евтимий “№ 33, бл. 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д , 28.08.2017 г.


Протокол, 07.09.2017 г.

Доклад, 07.09.2017 г.

Решение, 07.09.2017 г.


Договор с изпълнител, 19.10.2017 г.