Публикувано от EOP, 23.08.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лек автомобил с товарен отсек – втора употреба, за нуждите на ДСП към Община Мездра“

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лек автомобил с товарен отсек – втора употреба, за нуждите на ДСП към Община Мездра“


Решение, 25.08.2017 г.

Обявление, 25.08.2017 г.

Документация, 25.08.2017 г.

Образци, 25.08.2017 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз


Съобщение по чл.53 от ППЗОП, 25.08.2017 г.


Решение за прекратяване, 03.10.2017 г.