Публикувано от admin, 11.08.2017 г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-ремонтни работи в СУ „Климент Охридски” с. Зверино, Община Мездра ”

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително-ремонтни работи в СУ „Климент Охридски” с. Зверино, Община Мездра ”
 


Обява

Образци на документи

Проект на договор

КСС


Протокол № 1, 05.09.2017 г.