Публикувано от EOP, 11.06.2020 г.

Почистване и възстановяване на проводимостта на р.Моравишка в урбанизираната територия на гр. Мездра, от съществуващата корекция на реката, северно от двора на „Мездратекс” ЕООД /УПИІV-1266,кв.99/в посока запад до моста на „Мездра-Автотранспорт” ЕООД /при пресичането и с ж.п. линията/, общ.Мездра, обл.Враца

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Почистване и възстановяване на проводимостта на р.Моравишка в урбанизираната територия на гр. Мездра, от съществуващата корекция на реката, северно от двора на „Мездратекс” ЕООД /УПИІV-1266,кв.99/в посока запад до моста на „Мездра-Автотранспорт” ЕООД /при пресичането и с ж.п. линията/, общ.Мездра, обл.Враца

Решение за откриване, 12.06.2020 г.

Обявление за откриване, 12.06.2020 г.

Документация, 12.06.2020 г.

Проект на договор, 12.06.2020 г.

Техническа спецификация, 12.06.2020 г.

Инвестиционен проект, 12.06.2020 г.

Образци за подготовка на офертата, 12.06.2020 г.

Протокол № 1, 03.08.2020 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 13.08.2020 г.

Протокол №2, 27.08.2020 г.

Протокол №3, 27.08.2020 г.

Протокол по реда на чл.181, ал.4 от ЗОП, 27.08.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 27.08.2020 г.

Договор с изпълнител, 15.10.2020 г.

Обявление за прекратен договор, 12.09.2022 г.