Публикувано от EOP, 11.06.2020 г.

Обществен превоз на пътници по утвърдена общинска транспортна схема, в 2 обособени позиции

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Обществен превоз на пътници по утвърдена общинска транспортна схема“, в 2 обособени позиции

Решение за откриване, 12.06.2020 г.

Обявление, 12.06.2020 г.

Документация, 12.06.2020 г.

Техническа спецификация, 12.06.2020 г.

Проект на договор, 12.06.2020 г.

Образци за подготовка на офертата, 12.06.2020 г.

 

Протокол № 1, 14.07.2020 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 23.07.2020 г.

Протокол № 2, 05.08.2020 г.

Протокол № 3, 05.08.2020 г.

Протокол по чл. 181 от ЗОП, 05.08.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 05.08.2020 г.

Договор с изпълнител поОбособена позиция №1, 01.12.2020 г.

Договор с изпълнител поОбособена позиция №2, 01.12.2020 г.

Анекс_Транс_Авто_97.00-45, 31.03.2022 г.