Публикувано от EOP, 11.06.2020 г.

Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „Чистота”, в три обособени позиции

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „Чистота”, в три обособени позиции

Решение, 11.06.2020 г.

Обявление, 11.06.2020 г.

Документация, 11.06.2020 г.

Технически спецификации, 11.06.2020 г.

Проект на договор, 11.06.2020 г.

Образци, 11.06.2020 г.

Решение за удължаване на срока, 03.07.2020 г.

Решение за прекратяване на процедурата, 24.07.2020 г.