Публикувано от EOP, 11.06.2020 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020–2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА, по обособени позиции

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020–2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА, по обособени позиции

Решение за откриване, 12.06.2020 г.

Обявление за откриване, 12.06.2020 г.

Документация, 12.06.2020 г.

Технически спецификации, 12.06.2020 г.

Проект на договор, 12.06.2020 г.

Образци за подготовка на офертата, 12.06.2020 г.

Решение за прекратяване за Обособена позиция № 6, 10.07.2020 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 16.07.2020 г.

Протокол №1, 28.07.2020 г.

Протокол №2, 28.07.2020 г.

Утвърден протокол, 28.07.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 28.07.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №2, 18.09.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №7, 18.09.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №1, 01.12.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №3, 01.12.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №4, 01.12.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №5, 01.12.2020 г.

Обявление за приключил договор – ОП № 1, 03.08.2021 г.

Обявление за приключил договор – ОП № 3, 03.08.2021 г.

Обявление за приключил договор – ОП № 4, 03.08.2021 г.

Обявление за приключил договор – ОП № 5, 03.08.2021 г.

Обявление за приключил договор – ОП № 7, 03.08.2021 г.

Обявление за приключил договор – ОП № 2, 16.08.2021 г.