Публикувано от EOP, 10.06.2020 г.

Изготвяне на технически проекти и авторски надзор на обекти от Капиталовата програма за 2020 г. в бюджета на Община Мездра по 2 обособени позиции

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \„Изготвяне на технически проекти и авторски надзор на обекти от Капиталовата програма за 2020 г. в бюджета на Община Мездра по 2 обособени позиции“

Обява, 10.06.2020 г.

Документация, 10.06.2020 г.

Техническа спецификация – ОП №1, 10.06.2020 г.

Техническа спецификация – ОП №2, 10.06.2020 г.

Проект на договор, 10.06.2020 г.

Образци, 10.06.2020 г.

Утвърден протокол, 28.07.2020 г.

Договор с изпълнител за ОП №1, 24.08.2020 г.

Договор с изпълнител за ОП №2, 15.09.2020 г.