Публикувано от EOP, 22.05.2020 г.

Изпълнение на строителен надзор при извършване на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Изпълнение на строителен надзор при извършване на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Решение, 22.05.2020 г.

Обявление, 22.05.2020 г.

Документация, 22.05.2020 г.

Техническа спецификация, 22.05.2020 г.

Проект на договор, 22.05.2020 г.

Образци, 22.05.2020 г.

Решение за прекратяване, 15.06.2020 г.