Публикувано от EOP, 21.05.2020 г.

Доставка на оборудване по проект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \Доставка на оборудване по проект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Обява, 21.05.2020 г.

Техническа спецификация, 21.05.2020 г.

Проект на договор, 21.05.2020 г.

Образци, 21.05.2020 г.

Утвърден протокол, 08.06.2020 г.

Договор с изпълнител, 23.06.2020 г.

Приключен договор-Адрон, 04.05.2022 г.