Публикувано от EOP, 14.04.2020 г.

Извършване на ремонт на улици, общински път и настилки на територията на община Мездра, по три обособени позиции

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Извършване на ремонт на улици, общински път и настилки на територията на община Мездра, по три обособени позиции“

Решение, 14.04.2020 г.

Обявление, 14.04.2020 г.

Документация, 14.04.2020 г.

Техническа спецификация, 14.04.2020 г.

Методика, 14.04.2020 г.

Проект на договор за ОП1, 14.04.2020 г.

Проект на договор за ОП2, 14.04.2020 г.

Проект на договор за ОП3, 14.04.2020 г.

Образци, 14.04.2020 г.

Решение за изменение, 16.04.2020 г.

Отговор на постъпило запитване, 08.05.2020 г.

Решение за изменение, 08.05.2020 г.

Отговор на постъпило запитване, 12.05.2020 г.

Протокол №1, 23.06.2020 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 28.07.2020 г.

Протокол № 2, 04.08.2020 г.

Протокол № 3, 04.08.2020 г.

Протокол по чл. 181 от ЗОП, 04.08.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 04.08.2020 г.

Съобщение по чл. 43 от ЗОП, 06.08.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №1, 18.09.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №2, 18.09.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №3, 18.09.2020 г.

Информация за изпълнен договор-ОП 3, 02.11.2020 г.

Информация за изпълнен договор-ОП 1, 21.12.2020 г.

Информация за изпълнен договор-ОП 2, 22.12.2020 г.