Публикувано от EOP, 31.03.2020 г.

Доставка на оборудване по проект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \Доставка на оборудване по проект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Обява, 31.03.2020 г.

Техническа спецификация, 31.03.2020 г.

Проект на договор, 31.03.2020 г.

Образци, 31.03.2020 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, 15.04.2020 г.

Утвърден протокол, 19.05.2020 г.