Публикувано от EOP, 30.03.2020 г.

Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с.Зверино“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с.Зверино“

Решение, 30.03.2020 г.

Обявление, 30.03.2020 г.

Документация, 30.03.2020 г.

Техническа спецификация, 30.03.2020 г.

Приложение към Техническа спецификация – Инвестиционен проект, 30.03.2020 г.

Методика, 30.03.2020 г.

Проект на договор, 30.03.2020 г.

Образци, 30.03.2020 г.

Решение за изменение, 16.04.2020 г.

Протокол №1, 21.05.2020 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 24.06.2020 г.

Протокол № 2, 06.07.2020 г.

Протокол № 3, 06.07.2020 г.

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, 06.07.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 06.07.2020 г.

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП, 08.07.2020 г.

Договор с изпълнител, 25.08.2020 г.

Допълнително споразумение № 1, 18.11.2021 г.

Приключен договор-2020-0005, 05.05.2022 г.