Публикувано от EOP, 26.03.2020 г.

Изпълнение на строителен надзор при извършване на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Изпълнение на строителен надзор при извършване на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Решение, 26.03.2020 г.

Обявление, 26.03.2020 г.

Документация, 26.03.2020 г.

Техническа спецификация, 26.03.2020 г.

Проект на договор, 26.03.2020 г.

Образци, 26.03.2020 г.

Решение за изменение, 16.04.2020 г.

Решение за прекратяване на процедурата, 08.05.2020 г.