Публикувано от EOP, 26.03.2020 г.

Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с. Зверино“

Решение, 26.03.2020 г.

Обявление, 26.03.2020 г.

Документация, 26.03.2020 г.

Техническа спецификация, 26.03.2020 г.

Проект на договор, 26.03.2020 г.

Образци, 26.03.2020 г.

Решение за изменение, 30.03.2020 г.

Решение за изменение, 16.04.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, 19.05.2020 г.

Протокол № 1, 30.06.2020 г.

Протокол № 2, 30.06.2020 г.

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, 30.06.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 30.06.2020 г.

Договор с изпълнител, 18.09.2020 г.

Приключен договор-2020-0003, 05.05.2022 г.