Публикувано от EOP, 09.01.2020 г.

Доставка на горива за зареждане на МПС за нуждите на бюджетните звена на територията на община Мездра

Профил на купувача \ Договаряне без предварително обявление \Доставка на горива за зареждане на МПС за нуждите на бюджетните звена на територията на община Мездра

Решение за откриване на процедурата, 09.01.2020 г.

Договор с изпълнител, 10.02.2020 г.