Публикувано от EOP, 31.10.2019 г.

„Дейности по информираност и публичност по проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г.“, в две обособени позиции“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Дейности по информираност и публичност по проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г.“, в две обособени позиции“

Решение, 31.10.2019 г.

Обявление, 31.10.2019 г.

Документация, 31.10.2019 г.

Техническа спецификация за ОП №1, 31.10.2019 г.

Техническа спецификация за ОП №2, 31.10.2019 г.

Проект на договор за ОП №1, 31.10.2019 г.

Проект на договор за ОП №2, 31.10.2019 г.

Образци, 31.10.2019 г.

Протокол №1, 10.12.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, 16.01.2020 г.

Протокол №2, 03.02.2020 г.

Протокол №3, 03.02.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 03.02.2020 г.

Договор с изпълнител за Обособена позиция №1, 11.03.2020 г.

Договор с изпълнител за Обособена позиция №2, 11.03.2020 г.

Инф.за изпълнен договор-ОП2, 16.08.2022 г.

Инф.за изпълнен договор-ОП1, 16.08.2022 г.