Публикувано от EOP, 16.10.2019 г.

Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „Чистота” по обособени позиции (ОП)

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „Чистота” по обособени позиции (ОП)

Решение, 16.10.2019 г.

Обявление, 16.10.2019 г.

Документация, 16.10.2019 г.

Проект на договор, 16.10.2019 г.

Образци, 16.10.2019 г.

Решение за прекратяване на обособена позиция №1 и обособена позиция №3, 07.11.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, 08.11.2019 г.

Протокол №1, 19.11.2019 г.

Протокол №2, 19.11.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 19.11.2019 г.

Договор с изпълнител, 05.03.2020 г.

Обявление за приключил договор – ОП 2, 24.09.2021 г.