Публикувано от EOP, 01.10.2019 г.

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД МЕЗДРА” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД МЕЗДРА” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обява, 01.10.2019 г.

Указания, 01.10.2019 г.

Техническа спецификация, 01.10.2019 г.

Проект на договор, 01.10.2019 г.

Образци, 01.10.2019 г.

Удължаване срока за получаване на оферти, 11.10.2019 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 16.10.2019 г., 11:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев“ № 27, сградата на община Мездра.

Утвърден протокол, 16.10.2019г

Договор с изпълнител за Обособена позиция №1, 24.10.2019г

Договор с изпълнител за Обособена позиция №2, 24.10.2019г

Договор с изпълнител за Обособена позиция №3, 24.10.2019г

Договор с изпълнител за Обособена позиция №4, 24.10.2019г