Публикувано от EOP, 16.09.2019 г.

Дейности по информираност и публичност по проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г.“, в две обособени позиции

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Дейности по информираност и публичност по проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г.“, в две обособени позиции“

Решение, 16.09.2019 г.

Обявление, 16.09.2019 г.

Документация, 16.09.2019 г.

Техническа спецификация за обособена позиция №1, 16.09.2019 г.

Техническа спецификация за обособена позиция №2, 16.09.2019 г.

Проект на договор за обособена позиция №1, 16.09.2019 г.

Проект на договор за обособена позиция №2, 16.09.2019 г.

Образци, 16.09.2019 г.

Решение за прекратяване, 08.10.2019 г.