Публикувано от EOP, 13.09.2019 г.

Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: „Изграждане на мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца“

 

Решение, 13.09.2019 г.

Обявление, 13.09.2019 г.

Документация, 13.09.2019 г.

Техническа спецификация, 13.09.2019 г.

Проект на договор, 13.09.2019 г.

Образци, 13.09.2019 г.

Протокол №1, 13.11.2019 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 17.12.2019 г.

Протокол №2, 10.01.2020 г.

Протокол №3, 10.01.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 10.01.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 16.01.2020 г.

Договор с изпълнител, 25.02.2020 г.

Приключен договор-2019-0021, 05.05.2022 г.