Публикувано от EOP, 12.09.2019 г.

Изпълнение на строителен надзор при осъществяване на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Изпълнение на строителен надзор при осъществяване на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра“

 

Решение, 12.09.2019 г.

Обявление, 12.09.2019 г.

Документация, 12.09.2019 г.

Техническа спецификация, 12.09.2019 г.

Проект на договор, 12.09.2019 г.

Образци, 12.09.2019 г.

Протокол №1, 01.11.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, 16.01.2020 г.

Протокол №2, 23.01.2020 г.

Протокол №3, 23.01.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 23.01.2020 г.

Договор с Изпълнител, 05.03.2020 г.

Приключен договор-2019-0019, 05.05.2022 г-