Публикувано от EOP, 12.09.2019 г.

Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: „Мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: „Мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца“

 

Решение, 12.09.2019 г.

Обявление, 12.09.2019 г.

Документация, 12.09.2019 г.

Техническа спецификация, 12.09.2019 г.

Проект на договор, 12.09.2019 г.

Образци, 12.09.2019 г.

Протокол №1, 01.11.2019 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 02.12.2019 г.

Протокол №2, 09.12.2019 г.

Протокол №3, 09.12.2019 г.

Решение за изпълнител, 09.12.2019 г.

Договор с изпълнител, 11.02.2020 г.

Приключен договор-2019-0018, 05.05.2022 г.