Публикувано от admin, 12.07.2019 г.

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „В помощ на децата и младежите с увреждания – изграждане на кухня-майка“

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „В помощ на децата и младежите с увреждания – изграждане на кухня-майка“


Обява, 12.07.2019 г.

Техническа спецификация, 12.07.2019 г.

Проект на договор, 12.07.2019 г.

Образци на документи, 12.07.2019 г.

Протокол от работата на комисията, 14.08.2019 г.

Договор с изпълнител, 26.09.2019 г.