Публикувано от EOP, 14.05.2019 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на пазар гр. Мездра находящ се в гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски“ № 105

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на пазар гр. Мездра находящ се в гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски“ № 105


Решение, 14.05.2019 г.

Обявление, 14.05.2019 г.

Документация, 14.05.2019 г.

Приложение №1 – Инвестиционен проект, 14.05.2019 г.

Приложение №2 – Техническа спецификация, 14.05.2019 г.

Приложение №3 – Методика за определяна на комплексна оценка, 14.05.2019 г.

Образци, 14.05.2019 г.

Проект на договор, 14.05.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 31.05.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, 08.08.2019 г.

Протокол №1, 09.09.2019 г.

Утвърден протокол №2, 09.09.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 09.09.2019 г.

Договор с изпълнител, 06.12.2019 г.