Публикувано от EOP, 14.05.2019 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Мездра, ул. „Сердика” № 7

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Мездра, ул. „Сердика” № 7


Решение, 14.05.2019 г.

Обявление, 14.05.2019 г.

Документация, 14.05.2019 г.

Приложение №1 – Инвестиционен проект, 14.05.2019 г.

Приложение №2 – Техническа спецификация, 14.05.2019 г.

Приложение №3 – Методика за определяна на комплексна оценка, 14.05.2019 г.

Образци, 14.05.2019 г.

Проект на договор, 14.05.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 17.05.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 31.05.2019 г.


Протокол № 1 от работата на комисията, 02.07.2019 г.

Съпбщение за отваряне на ценови предложения, 16.07.2019 г.

Протокол 2 от работата на комисията, 30.07.2019 г.

Протокол 3 от работата на комисията, 30.07.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 30.07.2019 г.

Договор с изпълнител, 17.09.2019 г.