Публикувано от EOP, 03.05.2019 г.

Ремонт на улици на територията на община Мездра

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \„Ремонт на улици на територията на община Мездра“


Обява, 03.05.2019 г.

Указания, 03.05.2019 г.

Техническа спецификация, 03.05.2019 г.

Проект на договор, 03.05.2019 г.

Образци, 03.05.2019 г.

Удължаване срока за получаване на оферти, 27.05.2019 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 31.05.2019 г., 11:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев“ № 27, сградата на община Мездра.

Утвърден протокол, 17.06.2019 г.

Договор с изпълнител, 12.09.2019 г.