Публикувано от EOP, 28.01.2019 г.

Доставка на оборудване по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България“, по обособени позици

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Доставка на оборудване по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България“, по обособени позиции


Решение, 30.01.2019 г.

Обявление, 30.01.2019 г.

Документация, 30.01.2019 г.

Методика за оценка – ОП №1, 30.01.2019 г.

Методика за оценка – ОП №2, 30.01.2019 г.

Техническа спецификация – ОП №1, 30.01.2019 г.

Техническа спецификация – ОП №2, 30.01.2019 г.

Проект на договор – ОП №1, 30.01.2019 г.

Проект на договор – ОП №2, 30.01.2019 г.

Образци, 30.01.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 14.02.2019 г.

Протокол №1, 07.03.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, 01.04.2019 г.

Протокол №2, 12.04.2019 г.

Протокол №3, 12.04.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 12.04.2019 г.

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 15.04.2019 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №1, 16.05.2019 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №2, 16.05.2019 г.