Публикувано от EOP, 24.01.2019 г.

Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР на обект: Укрепване на свлачище в с. Игнатица, Община Мездра

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР на обект: Укрепване на свлачище в с. Игнатица, Община Мездра


Решение, 24.01.2019 г.

Обявление, 24.01.2019 г.

Документация, 24.01.2019 г.

Техническа спецификация, 24.01.2019 г.

Проект на договор, 24.01.2019 г.

Образци, 24.01.2019 г.

Протокол №1, 21.02.2019 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 18.04.2019 г.

Протокол №2, 25.04.2019 г.

Протокол №3, 25.04.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 25.04.2019 г.

Договор с изпълнител, 18.06.2019 г.