Публикувано от EOP, 22.01.2019 г.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА


Решение, 22.01.2019 г.

Обявление, 22.01.2019 г.

Документация, 22.01.2019 г.

Техническа спецификация, 22.01.2019 г.

Проект на договор, 22.01.2019 г.

Образци, 22.01.2019 г.

Протокол №1, 06.03.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, 28.03.2019 г.

Протокол №2, 16.04.2019 г.

Протокол №3, 16.04.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 16.04.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 17.04.2019 г.

Договор с изпълнител, 17.09.2019 г.

Информация за приключил договор, 21.12.2021 г.