Публикувано от EOP, 22.01.2019 г.

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРA

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРA


Решение, 22.01.2019 г.

Обявление, 22.01.2019 г.

Документация, 22.01.2019 г.

Техническа спецификация, 22.01.2019 г.

Проект на договор, 22.01.2019 г.

Образци, 22.01.2019 г.

Протокол №1, 25.03.2019 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 30.04.2019 г.

Протокол №2, 12.06.2019 г.

Протокол №3, 12.06.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 12.06.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 13.06.2019 г.

Договор с изпълнител, 07.08.2019 г.

Информация за приключил договор, 21.12.2021 г.