Публикувано от EOP, 12.12.2018 г.

„Разработване на проучване за фестивали, събития и групи, представящи традициите на средновековието в трансграничния регион на Румъния и България“ по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България“

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \„Разработване на проучване за фестивали, събития и групи, представящи традициите на средновековието в трансграничния регион на Румъния и България“ по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България“


Обява, 13.12.2018 г.

Техническа спецификация, 13.12.2018 г.

Методика, 13.12.2018 г.

Проект на договор, 13.12.2018 г.

Образци, 13.12.2018 г.

Удължаване на срока за подаване на оферти, 20.12.2018 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 03.01.2019 г., 09:30 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев“ № 27, сградата на община Мездра.

Утвърден протокол, 08.01.2018 г.

Договор с изпълнител, 31.01.2018 г.