Публикувано от EOP, 11.12.2018 г.

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН

Профил на купувача \ Покани по чл.191 от ЗОП \ПОКАНА ПО ЧЛ.191 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЧРЕЗ ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН


Покана, 11.12.2018 г.

Указания, 11.12.2018 г.

Техническа спецификация, 11.12.2018 г.

Проект на договор, 11.12.2018 г.

Образци, 11.12.2018 г.

Утвърден протокол, 21.12.2018 г.

Договор с изпълнител