Публикувано от EOP, 30.11.2018 г.

Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „Чистота” по обособени позиции (ОП)

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „Чистота” по обособени позиции (ОП)


Решение, 30.11.2018 г.

Обявление, 30.11.2018 г.

Документация, 30.11.2018 г.

Технически спецификации, 30.11.2018 г.

Проект на договор, 30.11.2018 г.

Образци, както и указания за попълването им, 30.11.2018 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 02.01.2019 г.

Протокол №1, 09.01.2019 г.

Утвърден протокол №2, 09.01.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 09.01.2019 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №1, 06.02.2019 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №2, 06.02.2019 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №3, 06.02.2019 г.

Обявление за приключил договор – ОП № 2, 21.10.2019 г.

Обявление за приключил договор – ОП № 1, 01.10.2021 г.

Обявление за приключил договор – ОП № 3, 01.10.2021 г.