Публикувано от EOP, 10.05.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА И ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ 2017 ГОД.” ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА И ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ 2017 ГОД. ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”


Решение, 10.05.2017 г.

Обявление, 10.05.2017 г.

Документация, 10.05.2017 г.

Технически спецификации, 10.05.2017 г.

Проект на договор, 10.05.2017 г.

Образци, 10.05.2017 г.


Отговор на запитване, 26.05.2017 г.


Отговор на запитване, 01.06.2017 г.


Протокол №1, 30.06.2017 г.


Обява за отваряне на ценови оферти, 17.07.2017 г.


Протокол №2, 21.07.2017 г.

Протокол №3, 21.07.2017 г.

Доклад, 21.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 21.07.2017 г.


Договор с изпълнител – ОП 1, 28.08.2017 г.

Договор с изпълнител – ОП 3, 28.08.2017 г.

Договор с изпълнител – ОП 4, 28.08.2017 г.


Решение за изменение, 31.10.2017 г.


Договор с изпълнител – ОП 2, 29.11.2017 г.