Публикувано от EOP, 01.11.2018 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ С ТОВАРЕН ОТСЕК ВТОРА УПОТРЕБА”

Профил на купувача \ Договаряне без предварително обявление \ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ С ТОВАРЕН ОТСЕК ВТОРА УПОТРЕБА”

Решение за откриване на процедура, 01.11.2018 г.

Покана, 01.11.2018 г.

Документация, 01.11.2018 г.

Договор-образец, 01.11.2018 г.

Образци за подготовка на оферта, 01.11.2018 г.

Решение за прекратяване, 06.11.2018 г.