Публикувано от EOP, 19.10.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ,по 3 обособени позиции(ОП)

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ,по 3 обособени позиции(ОП)


Решение, 19.10.2018 г.

Обявление, 19.10.2018 г.

Документация, 19.10.2018 г.

Техническа спецификация, 19.10.2018 г.

Проект на договор, 19.10.2018 г.

Образци, 19.10.2018 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 16.11.2018 г.

Протокол №1, 29.11.2018 г.

Протокол №2, 29.11.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 29.11.2018 г.

Решение за прекратяване на ОП №2, 10.01.2019 г.

Договор с изпълнител за ОП №1, 11.02.2019 г.

Анекс_Транс_Авто_97.00-10, 31.03.2022 г.