Публикувано от EOP, 19.10.2018 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ С ТОВАРЕН ОТСЕК ВТОРА УПОТРЕБА”

Профил на купувача \ Договаряне без предварително обявление \ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ С ТОВАРЕН ОТСЕК ВТОРА УПОТРЕБА”

Решение за откриване на процедура, 19.10.2018 г.

Покана, 19.10.2018 г.

Документация, 19.10.2018 г.

Договор-образец, 19.10.2018 г.

Техническа спецификация, 19.10.2018 г.

Образци за подготовка на оферта, 19.10.2018 г.

Решение за прекратяване, 31.10.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 01.11.2018 г.