Публикувано от EOP, 12.10.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 – 2019 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (МАРШРУТИ)“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018 – 2019 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (МАРШРУТИ)“


Решение, 12.10.2018 г.

Обявление, 12.10.2018 г.

Документация, 12.10.2018 г.

Техническа спецификация, 12.10.2018 г.

Проект на договор, 12.10.2018 г.

Образци, 12.10.2018 г.

Решение за прекратяване на обособени позиции № №2, №3, №8, 05.11.2018 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 14.11.2018 г.

Протокол №1, 23.11.2018 г.

Протокол №2, 23.11.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 23.11.2018 г.

Договор с изпълнител по ОП №1, 08.02.2019 г.

Договор с изпълнител по ОП №4, 08.02.2019 г.

Договор с изпълнител по ОП №5, 08.02.2019 г.

Договор с изпълнител по ОП №6, 08.02.2019 г.

Договор с изпълнител по ОП №7, 08.02.2019 г.

Договор с изпълнител по ОП №9, 08.02.2019 г.