Публикувано от EOP, 02.05.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на употребяван мултифункционален автомобил със зимно, вакуумно мотометачно оборудване и предна двойна косачка ”

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Доставка на употребяван мултифункционален автомобил със зимно, вакуумно мотометачно оборудване и предна двойна косачка ”


Обявление, 02.05.2017 г.

Решение, 02.05.2017 г.


Документация, 04.05.2017 г.

Образци, 04.05.2017 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз


Решение за прекратяване на процедурата, 14.06.2017 г.